dr Patryk Filipiak

dr Patryk Filipiak

Filipiak Babicz Kancelaria Prawna

Ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji, fuzji i przejęć (M&A) oraz prawa spółek handlowych.

Prawnik z bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. obsługą transakcji prowadzonych przez fundusze private equity oraz spółki publiczne. Umiejętnie zarządzał zespołami prawnymi przygotowującymi i prowadzącymi akwizycje spółek. Doradzał przy debiucie spółek na rynku New Connect.

Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda.

Uhonorowany Medalem Rektora Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM. Ukończył roczne studia prawnicze na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech oraz Studium Prawa Niemieckiego na UAM w Poznaniu. W czerwcu 2012 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą prawnych aspektów międzynarodowych upadłości (promotorem pracy był prof. Feliks Zedler).