mec. Bartosz Groele

mec. Bartosz Groele

Instytut Allerhanda, Kancelaria Tomasik, Pakosiewicz, Groele

Adwokat, ekspert w zespole Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego, ekspert w Zespole powołanym przez Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej; konsultant Banku Światowego w projekcie dotyczącym oceny ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz instrumentów ochrony praw wierzycieli w polskim prawie gospodarczym; delegat Polski na obrady Grupy Roboczej V UNCITRAL (Insolvency Law) przy ONZ. Brał udział w konsultacjach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przy opracowywaniu raportu dotyczącego Polski. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, w tym znaczących dla krajowego systemu prawa ekspertyz dotyczących prawa upadłościowego i naprawczego (m.in. ekspertyzy dla PARP, Ministerstwa Gospodarki, opinie do projektów legislacyjnych, etc.) czy komentarza do przepisów dotyczących tzw. upadłości deweloperskiej (Wydawnictwo Difin 2012), komentarza do tzw. upadłości konsumenckiej (CH BECK 2015). Wiceprezes zarządu Instytut Allerhanda od 2012 roku; sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.