mec. Bartosz Sierakowski

mec. Bartosz Sierakowski

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k., wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych i naprawczych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, współautorem Komentarza praktycznego do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (2016) oraz publikacji Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym (2016). Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.