mec. Karolina Łapiak

mec. Karolina Łapiak

Wolf Theiss

Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, członkiem zespołu praktyki rozwiązywania sporów oraz praktyki prawa spółek w międzynarodowej kancelarii Wolf Theiss w Warszawie. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym/restrukturyzacyjnym oraz prawie handlowym. Reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz syndyków ustanowionych w zagranicznych i transgranicznych postępowaniach upadłościowych prowadzonych na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000. Doradzała m.in. w zakresie pre-packu, w licznych kwestiach dotyczących wtórnych i głównych postępowań upadłościowych (w tym w największym postępowaniu upadłościowym w historii Austrii), w szczególności związanych z likwidacją oddziałów upadłych z siedzibą w Polsce, procedurą zwolnień grupowych pracowników, dochodzeniem roszczeń wobec dłużników upadłych, skutecznością zastrzeżenia prawa własności w przypadku upadłości sprzedawcy, wyłączeniami z masy upadłości, zgłoszeniami wierzytelności, a także kwestionowaniem ich uznania lub odmowy ich uznania.