mec. Maciej Geromin

mec. Maciej Geromin

Instytut Allerhanda, Dentons

Członek Zespołu Sporów Korporacyjnych oraz Zespołu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji w warszawskim biurze Dentons. Specjalizuje się w gospodarczych postępowaniach sądowych. Doradza deweloperom, spółkom energetycznym i inwestorom zagranicznym w sporach na etapie przesądowym, opracowuje strategie negocjacyjne i procesowe, reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami polubownymi.

Zajmuje się także bieżącą obsługą spółek w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Maciej Geromin jest adwokatem, absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stosunków międzynarodowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Od 2012 roku jest także członkiem i sekretarzem Zespołu Ministra Sprawiedliwości opracowującego zmiany w prawie upadłościowym, efektem których było min. uchwalenie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. W latach 2015-2016 był także członkiem Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa gospodarczego.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W 2015 roku pełnił funkcję delegata RP w trakcie 48. Sesji V Grupy roboczej UNCITRAL ds. prawa upadłościowego.