mec. Maciej Roch Pietrzak

mec. Maciej Roch Pietrzak

PMR Restrukturyzacje S.A.

Członek Zespołu Ekspertów przy Ministrze Sprawiedliwości d/s Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. Za prace nad założeniami do Prawa Restrukturyzacyjnego odznaczony przez Ministra Sprawiedliwości Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”. Współautor przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki „Polityki Nowej Szansy” mającej na celu ochronę polskich przedsiębiorstw przed niewypłacalnością. Inicjator powstania, współtwórca statutu oraz zasad funkcjonowania samorządu zawodowego Syndyków Licencjonowanych – Krajowej Izby Syndyków. Podczas zjazdu założycielskiego został wybrany pierwszym Dziekanem tej organizacji, aktywnie działającej na rzecz profesjonalizacji wykonywania zawodu syndyka. Obecnie Pan Maciej Pietrzak sprawuje w niej funkcję Prodziekana do spraw Naukowych i Legislacyjnych. Jest także członkiem krakowskiego Instytutu Allerhanda oraz Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji skupiającego czołowe polskie kancelarie oraz instytucje finansowe zajmujące się restrukturyzacją zadłużonych przedsiębiorstw.