mec. Mateusz Bienioszek

mec. Mateusz Bienioszek

Okręgowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

Radca prawny (Kt-2849), od 2010 roku posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego (licencja nr 94), funkcje syndyka i nadzorcy sądowego pełni w postępowania prowadzonych w obszarze właściwości sądów w Katowicach, Gliwicach i Opolu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2003 r.), Prezes Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Członek Instytutu Allerhanda, redaktor naczelny kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, prezes zarządu spółek kapitałowych. Problematyką postępowań upadłościowych zajmuje się od 2003 r. Dotychczas pełnił funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy tymczasowego, tymczasowego nadzorcy sądowego w ponad 60 postępowaniach. Jako radca prawny posiada duże doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa upadłościowego. Doradzał m.in. w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółek z branży górniczej, budowlanej i transportowej.