prof. Andrzej Wierciński

prof. Andrzej Wierciński

Wierciński Kwieciński Baehr

Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii WKB, kieruje praktyką prawa upadłościowego i restrukturyzacji oraz zespołem M&A, profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS.

Andrzej Wierciński łączy wiedzę prawniczą i umiejętność poruszania się w zawiłościach prawa upadłościowego (o których wykłada jako profesor w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej) z wieloletnim doświadczeniem nabytym w praktyce (w tym jako syndyk w jednym z największych postępowań upadłościowych w Polsce). Reprezentuje wierzycieli, dłużników, restrukturyzowane podmioty gospodarcze, a także potencjalnych nabywców aktywów w sytuacji „distressed”. Jest uznanym ekspertem w zakresie prawnych aspektów procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz w dziedzinie prawa spółek i ładu korporacyjnego. Uczestniczył w prywatyzacji pierwszych przedsiębiorstw i banków państwowych w Polsce oraz doradzał przy tworzeniu przedsięwzięć typu joint venture. Sprawował funkcję członka rad nadzorczych takich spółek jak bank WBK, Netia S.A., ING NATIONALE-NEDERLANDEN.