dr Krzysztof Grabowski

dr Krzysztof Grabowski

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Doktor nauk prawnych, makler papierów wartościowych, ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego, członek rady programowej ze strony Instytutu Allerhanda. Doradca ds. Ładu Korporacyjnego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wykładowca ładu korporacyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda oraz Towarzystwa Naukowego Prakseologii, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek Consultative Working Group of the Corporate Finance Standing Committee przy ESMA (European Securities and Markets Authority), uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu „The Best Annual Report” oraz kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z etyki biznesu „Verba Veritatis”.

Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerów i Doradców. Uczestnik prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach na temat rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu.