Janusz Sękowski

Janusz Sękowski

Questa

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w usługach doradczych, w tym od ponad 12 lat skupia się na projektach restrukturyzacyjnych, które realizował w Polsce, krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat prowadził Zespół Restrukturyzacyjny PwC w Polsce, od 2013 r. działa w firmie doradczej Questa. Jest członkiem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce.

Realizował wiele projektów, które obejmowały: stabilizację działalności przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych, przeglądy finansowe i operacyjne spółek na potrzeby restrukturyzacji, poprawę efektywności działalności (w tym redukcję kosztów, usprawniania procesów operacyjnych i zarządzanie kapitałem obrotowym) oraz opracowanie kompleksowych planów naprawczych. Pracował zarówno dla przedsiębiorstw dążących do szybkiej poprawy efektywności, jak i właścicieli spółek będących w trakcie restrukturyzacji. Doradzał również bankom oraz innym wierzycielom w odniesieniu do ich ekspozycji w sytuacji nieregularnej.