prof. Katarzyna Bilewska

prof. Katarzyna Bilewska

Uniwersytet Warszawski, Dentos

Kieruje Praktyką Sporów Korporacyjnych w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Doradza bankom, funduszom inwestycyjnym i inwestorom w sporach na etapie przedsądowym, a także reprezentuje ich w postępowaniach sądowych dotyczących kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką. Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.