SSR Janusz Płoch

SSR Janusz Płoch

Sąd Rejonowy w Krakowie

Sędzia, Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie; Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów nad opracowanie rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.

W latach 1993-1996 członek komisji kodyfikacyjnej nad reformą Prawa Upadłościowego powołanej przez Departament Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. W listopadzie 2002 roku brał udział w charakterze konsultanta w pracach podkomisji sejmowej nad rządowym projektem ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, zaś w 2009 roku brał udział w charakterze konsultanta w pracach komisji senackiej nad rządowym projektem nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Od 1992 roku wykładowca dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądów i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie i Warszawie, Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie i Warszawie, Okręgową Izbą Notarialną w Krakowie prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji. Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.