SSR Zbigniew Miczek

SSR Zbigniew Miczek

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie (od 1998 roku), orzekający w sprawach gospodarczych i upadłościowych.W latach 2006 – 2007 oddelegowany do pracy asystenta sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Ukończył wyższe studia prawnicze (UMCS Filia w Rzeszowie 1994 r.) oraz studia podyplomowe Ekonomia, finanse i zarządzanie w procesie upadłościowym (SGH 2009 r.). Aktualnie jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2011 roku współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie prowadzenia warsztatów szkoleniowych. Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego. Członek Zespołu Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego. Zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się na ekonomicznych aspektach sporów i procesów sądowych, przyczynach niewypłacalności, podmiotowości przedsiębiorców, eliminowaniu ryzyka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na styku przedsiębiorcy z organami władzy publicznej, wpływem postepowań́ sadowych na efektywność́ prowadzenia biznesu oraz jawności publicznej funkcjonowania sądów.