SSR Aleksanda Ziółkowska- Majkowska

SSR Aleksanda Ziółkowska- Majkowska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie spółek. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Universität Dresden (LL.M.), Podyplomowe Studia z Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim, Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczka krótkoterminowych wymian prowadzonych w ramach programu EJTN, szkoleń organizowanych przez the Academy of European Law, Deutsche Richterakademie, oraz stażów hospitacyjnych dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych i gospodarczych organizowanych przez Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit. Pierwsze doświadczenia zdobywała w kancelarii Munz, Hille & Partner w Dreźnie, wydziałach cywilnych i karnych jako asystent sędziego oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym jako referendarz sądowy.