Program INSO 2016

Główne problemy:

Definicja niewypłacalności

Niewypłacalność grup spółek

Upadłość konsumencka – ocena skutków regulacji

Przygotowana upadłość (pre-pack)

Niewypłacalność klubów sportowych

Regulacja zawodu syndyka

Podczas Kongresu będzie można oglądać plansze edukacyjne przedstawiające sylwetki najwybitniejszych żydowskich prawników II RP.

Materiały opracowane zostały przez Instytut Allerhanda oraz Stradomskie Centrum Dialogu w ramach projektu pt.: „Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska w grafikach Artura Szyka”, którego głównym celem było podniesienie świadomości Polaków odnośnie genezy i procesu formowania się współczesnych instytucji finansowych oraz wkładu mniejszości żydowskiej w tworzenie polskiej kultury prawnej i finansowej.

Projekt zrealizowany został z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.