Kontakt

 

Formularz kontaktowy

Jeśli mają Państwo Pytania dotyczące Kongresu, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, bądź wypełnienie poniższego formularza. Odpowiemy w najkrótszym możliwym czasie.


Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) z dnia 27.04.2016 r., nr 2016/679 („RODO”), informujemy, że administratorami danych osobowych są:

1. fundacja „Instytut Allerhanda” z siedzibą w Krakowie, Pl. Sikorskiego 2/7, 31-115 Kraków oraz
2. spółka „End Up Restrukturyzacja” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Krakowie, ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Kraków,

Administratorzy wspólnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, zatem są współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO.

Administratorzy przetwarzają dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, e-mail, a także (opcjonalnie) telefon, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym. Administratorzy przetwarzają dane osobowe ze względu na swój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administratorzy usuną dane osobowe po upływie 21 dni od udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

Jeśli ma to związek z celami przetwarzania, administratorzy mogą udostępni dane osobowe różnym odbiorcom, np. firmom zewnętrznym, które utrzymują, naprawiają systemy IT.

Dane osobowe są podawana dobrowolnie, ale jeśli nie zostaną podane, administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na wiadomość. Masz prawo w szczególności: (a) dostępu do danych osobowych, (b) niezwłocznego sprostowania danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub (c) ich uzupełnienia, gdy dane osobowe są niekompletne, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) prawa do bycia zapomnianym.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie danych osobowych, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: inso@allerhand.pl

Informacje kontaktowe

Adres: Plac Sikorskiego 2/7
31-115 Kraków, Polska

Telefon: + 48 (12) 341 46 48

Fax: + 48 (12) 444 73 41

Email:  inso@allerhand.pl

Siedziba Instytutu Allerhanda