INSO 2012

IV Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego
zobacz inne edycjeprzejdź do strony głównej

Dnia 28 czerwca 2012 roku, po 17 dniach od skierowania projektu do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury, Sejm przyjął ustawę o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Ustawa uchwalona w ekspresowym tempie jest próbą miejscowego gaszenia pożaru, wywołanego m.in. falą upadłości spółek z branży budownictwa drogowego. Wprowadzona regulacja, w zamiarze ustawodawcy, miała stanowić kompleksowe remedium na problemy podwykonawców w uzyskaniu zapłaty od generalnego wykonawcy danej inwestycji drogowej, także w przypadku jego niewypłacalności.

Tymczasem przyjęte przez Sejm rozwiązanie istotnie ogranicza krąg beneficjentów ustawy, co budzi istotne zastrzeżenia prawnokonstytucyjne. Kontrowersyjnym jest też pominięcie w trakcie prac zasad dotyczących przyznawania pomocy publicznej, co może spotkać się w konsekwencji ze sprzeciwem Komisji Europejskiej. Ustawa nie tylko modyfikuje stosunki zobowiązaniowe pomiędzy przedsiębiorcami z branży drogowej, lecz także wprowadza odmienne regulacje dochodzenia należności w przypadku ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy inwestycji drogowej.

Czy wprowadzenie nowej ustawy było rzeczywiście konieczne, by ugasić pożar trawiący branżę drogową, a jeśli tak, to czy wprowadzone rozwiązania czynią to skutecznie i trwale?

Forum dla dyskusji m.in nt. upadłości drogowej stanowił IV Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2012, który odbył się dnia 8 listopada 2012 roku w Warszawie w Hotelu Polonia Palace.