PRELEGENCI KongRes 2014

 

RAFAŁ ABRATAŃSKI

Prezes Zarządu DSS i KKSM

 Rafał Abratański ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Menedżerskie pod patronatem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Z rynkiem kapitałowym związany jest od połowy lat 90., zdobywał doświadczenie i know-how w kilku instytucjach finansowych.

W 1998 r. rozpoczął pracę w Krakowskim Domu Maklerskim (obecnie Dom Maklerski IDMSA) początkowo jako dyrektor, a następnie również Członek Zarządu firmy. W 2002 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, które zajmuje do dziś. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie inwestycji kapitałowych, zarówno w spółki publiczne, jak i niepubliczne, oraz pozyskiwania i organizowania różnorodnych form finansowania zewnętrznego dla firm. Nadzorował przebieg oraz był osobiście zaangażowany w realizację kilkudziesięciu ofert publicznych, projektów typu private equity oraz pre-IPO, a także procesów restrukturyzacyjnych.

Od 2012 r. jest związany z grupą DSS – początkowo jako Członek Rady Nadzorczej DSS, a następnie Członek Zarządu DSS oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej KKSM. Od stycznia 2014 r. sprawuje funkcje Prezesa Zarządu DSS i KKSM.

 

Dr MARTA BLOK

Kancelaria Radcy Prawnego dr Marta Blok Wrocław – Jelenia Góra

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych (rozprawa doktorska pt. „Podstawy wszczęcia postępowania naprawczego”). Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa upadłościowego i naprawczego. Doradzała podmiotom zagrożonym niewypłacalnością, a także opracowywała opinie dotyczące zasadności wszczynania postępowań upadłościowych. Specjalizuje się w postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz w postępowaniu spadkowym. Jest autorką publikacji m.in. z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Od kilku lat jest kuratorem osoby niepełnosprawnej. Funkcję tę pełni non profit. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

 

SSO ANNA CZAPRACKA

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, delegowana od 2006 roku do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. szkoleń sędziów z zakresu prawa cywilnego, współautorka z dr Sylwią Morawską projektów systemowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz publikacji z zakresu prawa upadłościowego, polityk i strategii szkoleniowych sędziów gospodarczych. Członek zarządów i rad programowych organizacji pozarządowych (Iustitia, Themis, Stowarzyszenie im. Prof. Hołdy), współautorka programu reform wymiaru sprawiedliwości i programu strategii szkoleniowej.

 

ALEKSANDRA ENEJE  

Członek Zarządu i Dyrektor IT, Datapoint

Partner Zarządzający w Datapoint, firmie IT będącej pionierem na polskim rynku kapitałowym, który w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Posiada bogatą ekspertyzę w zakresie najlepszych praktyk organizacji Due Diligence oraz standardów zarządzania poufnymi dokumentami w organizacjach. W Datapoint zajmuje się rozwojem usług z obszaru nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie dokumentami w procesach fuzji i przejęć, restrukturyzacji, IPO, prywatyzacji, oraz inwestycji Private Equity/Venture Capital.

Doświadczenie zdobywała jako analityk systemów informatycznych w międzynarodowych korporacjach takich jak Procter&Gamble oraz GlaxoSmithKline. Tytuł magistra zdobyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na specjalności „Electronic business” w roku 2007. Włada biegle trzema językami: angielskim, francuskim i włoskim. Aktywna działaczka organizacji non-profit Schools for Children of the World.

 

Dr PATRYK FILIPIAK

FilipiakBabicz Kancelaria Prawna

Adwokat i partner w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Doktor nauk prawnych (rozprawa doktorska dotyczyła prawnych aspektów międzynarodowych upadłości). Jest członkiem Katedry Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył roczne studia prawnicze na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech, a także ukończył Studium Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu za najlepszy wynik uzyskany na egzaminie adwokackim w 2010 roku. W tym samym roku zdał także egzamin na licencję syndyka.

Jest autorem kilkunastu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowania cywilnego, a także współautorem komentarza do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (red.F.Zedler). Członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE. Współpracuje z Instytutem Allerhanda oraz z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Obecnie wchodzi w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania założeń reformy polskiego prawa upadłościowego.

W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacji oraz prawa spółek handlowych, w tym fuzji i przejęć.

 

MACIEJ GEROMIN

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także stosunków międzynarodowych, które ukończył z wyróżnieniem na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Aplikant adwokacki Krakowskiej Izby Adwokackiej. Od 2009 roku pracownik renomowanych krakowskich kancelarii adwokackich, w których zajmował się obsługą podmiotów gospodarczych.

Od 2011 r. pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości skierowany m. in. do współpracy z Bankiem Światowym. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, z którym związany jest od 2010 r. jako twórca wniosków grantowych, ekspertyz z zakresu prawa gospodarczego, w tym prawa upadłościowego i naprawczego.

 

 

BARTOSZ GROELE

Instytut Allerhanda, Tomasik, Pakosiewicz i Wspólnicy sp.k.

Adwokat, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego oraz Wice-Prezes Zarządu Instytutu Allerhanda. Współpracownik naukowy Europejskiego Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org). Od 2006 roku stosuje prawo w Kancelarii adwokackiej (obecnie Tomasik, Pakosiewicz i Wspólnicy Spółka komandytowa). Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego.

Wchodzi w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania założeń reformy polskiego prawa upadłościowego oraz Zespołu powołanego przez Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej.

 

 

SSR dr hab. ANNA HRYCAJ

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Od 1997 r. jest sędzią, orzeka w Wydziale XI Gospodarczym do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto. Brała udział w utworzeniu Judicial Wing, w ramach INSOL Europe. W latach 2007-2008 brała udział w warsztatach dla sędziów upadłościowych w Paryżu. W ramach badań nad międzynarodowym prawem upadłościowym wzięła udział (jak ekspert w zakresie prawa upadłościowego) w projekcie badawczym prowadzonym przez Wydział Prawa, Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Luksemburgu w ramach programu VIVRE finansowanego przez Narodowy Fundusz Badawczy w Luksemburgu. W latach 2007-2008 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Anna Hrycaj jest również wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Na jej zlecenie przygotowała szkolenie e-learningowe dla sędziów z zakresu transgranicznych postępowań upadłościowych. Obecnie jest zatrudniona w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Sędzia Anna Hrycaj jest także Członkiem Zespołu do spraw przygotowywania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego powołanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

   

LECHOSŁAW KOCHAŃSKI

Prodziekan Krajowej Izby Syndyków, syndyk licencjonowany nr 7.

Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, organizacji zarządzania, analizy i wyceny przedsiębiorstw. Biegły skarbowy z zakresu szacowania przedsiębiorstw i udziałów kapitałowych.

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie wyceny spółek kapitałowych oraz Studia Podyplomowe Menadżerskie w zakresie rachunkowości i podatków na Wydziale Zarządzania UW. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości ekonomicznej i regulacji prawnych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Ukończył liczne kursy z zakresu podatków, mediacji, prawa gospodarczego i innych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Wieloletni członek zarządu, członek rad nadzorczych, dyrektor finansowy różnych prywatnych przedsiębiorstw. Prowadzi własną działalność gospodarczą polegającą na doradztwie prawnym, finansowo-podatkowym, doradztwie w zakresie struktur organizacyjnych, zagadnień dotyczących restrukturyzacji, analizy i wyceny przedsiębiorstw.

 

SSR MARCIN KRAWCZYK

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

Od października 2003 roku orzekający w X Wydziale dla spraw upadłościowych i naprawczych, Przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych, od 2009 roku orzekający również na delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydziale Gospodarczym. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na szkoleniach dla sędziów upadłościowych, syndyków, prokuratorów, biegłych, radców prawnych, aplikantów sądowych, radcowskich i notarialnych. Członek zespołu ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości w 2012 roku, członek komisji egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla egzaminu na licencję syndyka.

 

 

 

PAWEŁ KUGLARZ 

Partner, WOLF THEISS P.DASZKOWSKI SP.K.

Partner w kancelarii Wolf Theiss w Warszawie, w ramach której prowadzi departament nieruchomości oraz spraw sądowych i arbitrażowych.

Od 2012 członek Zespołu Eksperckiego Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego. Współzałożyciel Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego na UJ. W latach 1999-2001 Dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa UJ. Od 2003 dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego. W latach 1993-2000 współpracownik w warszawskim biurze Kancelarii Adwokackiej Pünder, Volhard, Weber i Axter, później w Clifford Chance Pünder. Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda; członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego; współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych Polska-Europa oraz członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL Europe. Autor wielu książek oraz artykułów z dziedziny prawa, m.in:

  • Upadłość Deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, (praca zbiorowa: Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch), Instytut Allerhanda 2012
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz, (praca zbiorowa: I. Heropolitańska, K. Hryćków – Mycka, A. Tułodziecka, P. Kuglarz), C. H. Beck, 2012
  • Prawo nieruchomości w Polsce (Immobilienrecht in Polen) / Handbuch Immobilienbewertung in internationalen Märkten, Bundesanzeiger Verlagsges, 2012
  • Polska i Niemcy w europejskiej wspólnocie prawa. Rozdział: Polskie prawo zabezpieczeń kredytowych w praktyce (Paweł Kuglarz, Jacek Lehmann). Pełne wydanie pod redakcją Christiana von Bar, Arkadiusz Wudarski, 2012
  • Nieruchomości jako przedmiot obrotu i zabezpieczenia w Polsce. Praktyczne aspekty stosowania prawa przy finansowaniu hipotecznym, praca zbiorowa pod red. A. Drewicz-Tułodzieckiej, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008
  • Upadłość konsumencka w Polsce (Verbraucherinsolvenz in Polen), in: Zeitschrift für Insolvenzrecht und Kreditschutz, Kuglarz Pawel/Reisch Ulla, no 5, 158 (2009/231)

 

TOMASZ MACIEJOWSKI 

Dyrektor Zarządzający, Prokurent

Grupa Kapitałowa Jagiellonia

Zawodowy menedżer, od kilkunastu lat realizuje programy restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych – zarówno z pozycji
członka zarządu, dyrektora zarządzającego, likwidatora, jak i zewnętrznego doradcy. W ostatnich latach prowadził projekt restrukturyzacji sieci kin oraz skomplikowany program restrukturyzacji dużego wydawnictwa prasowego, doradzał też spółkom notowanym na warszawskiej giełdzie. W ramach prowadzonych projektów restrukturyzacyjnych był szefem zespołów negocjacyjnych realizujących m. in. transakcje typu M&A i międzynarodowe transakcje sprzedaży aktywów.
Autor publikacji na temat rynku kapitałowego, analiz sektorowych oraz dwóch pozycji książkowych poświęconych wykorzystaniu nowych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

 

 Dr SYLWIA MORAWSKA

Szkoła Główna Handlowa

Pracownik naukowy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Kierownik Działu Funduszy Pomocowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, inicjatorka innowacyjnych badań nad skutecznością instytucjonalnego otoczenia biznesu w Polsce i gwarancji pewności obrotu.
W okresie od 2008 – 2013 autorka koncepcji edukacji ekonomicznej sędziów upadłościowych opartej na stworzonym profilu kompetencyjnym i nowatorskich metodach dydaktycznych. Autorka programów studiów podyplomowych i interdyscyplinarnych kursów dla sędziów i prokuratorów rozstrzygających sprawy gospodarcze. Wykładowca na studiach podyplomowych dla dyrektorów banków, audytorów i biegłych rewidentów. Autorka licznych publikacji z dziedziny ekonomicznej analizy prawa upadłościowego, członek Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości d/s Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego, ekspert Komisji Europejskiej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

   

BARTOSZ PIECHOTA

Kancelaria Röhrenschef

Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i wspólnikiem założycielem kancelarii Röhrenschef. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców międzynarodowych oraz krajowych z różnych sektorów gospodarki w sporach cywilnych i gospodarczych a w szczególności w sporach budowlanych, nieruchomościowych oraz korporacyjnych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Doradza także w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych, reprezentując interesy zarówno upadłych jak i wierzycieli, wśród których znajdują się banki oraz instytucje finansowe.

Bartosz Piechota jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii (Diploma in Legal Studies). Ukończył także studia w zakresie prawa amerykańskiego organizowane przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Cross-Border Dispute Resolution Program organizowany przez Lex Mundi Institute (USA).

 

MACIEJ R. PIETRZAK

Syndyk licencjonowany (nr 5). Doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założyciel Kancelarii Syndyków, Zarządców i Likwidatorów PMR, specjalistycznej-niszowej kancelarii prawnej, zajmującej się głównie postępowaniami egzekucyjnymi z przedsiębiorstw oraz upadłościowymi. Jako senior partner Kancelarii PMR – podejmuje próbę łączenia szerokiej praktyki zawodowej z pracą naukową i działalnością publicystyczną w mediach specjalistycznych i biznesowych. Redaktor wydania nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego (wydawnictwo Krajowej Izby Komorniczej „Currenda” 2009). Postępowaniami upadłościowymi i egzekucyjnymi zajmuje się od 15 lat w tym jako syndyk czy nadzorca sądowy. Przeprowadził jedno z pierwszych postępowań egzekucyjnych z dochodów przedsiębiorstwa przez zarząd przymusowy. Członek – założyciel Stowarzyszenia Managerów Turnaround, arbiter sądu polubownego, wykładowca Towarzystwa Edukacji Bankowej Kandydat na członka Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków Prawa Upadłościowego INSOL Europe. Inicjator i członek komitetu założycielskiego organizacji zawodowej syndyków licencjonowanych.

 

JANUSZ PŁOCH

Sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Sekcji Upadłości Instytutu Allerhanda w Krakowie, od kwietnia 2012 roku przewodniczący Zespołu Ekspertów powołanego przez Ministra Sprawiedliwości dla opracowania rekomendacji do zmiany przepisów prawa upadłościowego i naprawczego; wieloletni wykładowca na zajęciach seminaryjnych dla aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i notarialnych oraz dla syndyków. Członek komisji kodyfikacyjnej nad reformą Prawa Upadłościowego oraz konsultant w pracach podkomisji sejmowej i senackiej nad projektem ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze i projektem jej nowelizacji.

 

 

 

ANNA PUKSZTO

Partner, radca prawny w kancelarii Dentons

Mecenas Pukszto kieruje Praktyką Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji w Polsce. Jest od wielu lat uznanym i polecanym (m.in. w publikacjach Practical Law Company Which Lawyer?, Chambers Global oraz Experts Guide to the World’s Leading Insolvency and Restructuring Lawyers) ekspertem w zakresie restrukturyzacji i upadłości, w tym upadłości transgranicznych oraz transakcji sprzedaży aktywów i długów niewypłacalnych przedsiębiorstw. Była konsultantem Banku Światowego w projekcie dotyczącym oceny ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz instrumentów ochrony praw wierzycieli w polskim prawie, autorem i współautorem licznych publikacji, w tym raportów wydanych przez Parlament Europejski dotyczących propozycji harmonizacji prawa upadłościowego na poziomie wspólnotowym.

W ramach praktyki postępowań sądowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z upadłością (w tym zaskarżaniu transakcji ze szkodą dla wierzycieli), jak również sporach gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach związanych z ochroną konkurencji, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z praktyk naruszających konkurencję.

W swojej praktyce w dziedzinie arbitrażu uczestniczyła w wielu głośnych postępowaniach dotyczących inwestycji zagranicznych w Polsce i transakcji handlowych (w tym sporach rozstrzyganych przez trybunały arbitrażowe przy LCIA, ICC, VIAC) oraz postępowaniach post-arbitrażowych. Była pełnomocnikiem w postępowaniu arbitrażowym, w którym sąd zasądził na rzecz klienta odszkodowanie w wysokości 1,9 miliarda euro (według publikacji Global Arbitration Review jest to „najwyższe pojedyncze odszkodowanie (…) przyznane przez trybunał w ostatnich latach”).

Jest wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Przedsiębiorców Lewiatan, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (stoi na czele Komisji Rewizyjnej), organizacji ArbitralWomen oraz INSOL Europe (europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego praktyków prawa upadłościowego). Jest czlonkiem założycielem, a od czerwca 2013 roku prezesem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce.

Jest radcą prawnym w Polsce od 2002 roku. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister prawa, 1998).

  

JERZY SŁAWEK

Dziekan Krajowej Izby Syndyków

Były prezes zarządu Instytutu Prawa Upadłościowego i Naprawczego Sp. z o.o. i Lubelskiej Korporacji Prawniczej Sp. z o.o. Syndyk i nadzorca sądowy dla spraw upadłościowych i naprawczych Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Lublinie, Warszawie i Zamościu.

Posiada praktyczną umiejętność prowadzenia postępowań upadłościowych udokumentowaną jedną z pierwszych licencji syndyka, wydanych przez Ministra Sprawiedliwości (nr 2). Dziekan i współzałożyciel Krajowej  Izby Syndyków. W roku 2011, reprezentował Izbę w Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas obrad  V grupy roboczej UNCITRAL.  Obecnie jest zaangażowany jako  prezes zarządu spółki sprawującej funkcję zarządcy kompensacji  Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., w jeden ze strategicznych procesów restrukturyzacyjnych w kraju – postępowanie kompensacyjne stoczni. Jako syndyk i nadzorca sądowy specjalizuje się w dużych upadłościach z zaangażowaniem majątku skarbu państwa lecz także w upadłościach firm branży informatycznej  oraz z zakresu prawa własności intelektualnej.  Jest również doświadczony w  procedurze postępowań naprawczych, które przeprowadzał z udziałem wierzycieli zagranicznych.

  

SSR EMIL SZCZEPANIK

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, od 2005 roku w X Wydziale ds. upadłościowych i naprawczych. Stażysta w Sądzie Unii Europejskiej w Luksemburgu w ramach wymiany sędziowskiej organizowanej przez EJTN (wrzesień – grudzień 2009 roku). Delegat Ministerstwa Sprawiedliwości w pracach V grupy roboczej UNCITRAL ds. prawa upadłościowego (2011 r. i 2013 r.). Członek międzynarodowego stowarzyszenia INSOL Europe. Obecnie delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości – Wydział Prawa Gospodarczego.

 

KAROL TATARA

Karol Tatara i Wspólnicy

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowaną przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz WPiA UJ, posiadający kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Syndyk licencjonowany, pełni również funkcję likwidatora oraz kuratora spółek handlowych.

W 2011 roku uznany przez „Rzeczpospolitą” za najlepszego prawnika przedsiębiorstwa 2010 r. za przeprowadzenie od strony prawnej procesu restrukturyzacji spółki publicznej – Grupa Kolastyna S.A. (obecnie Miraculum S.A.) w postaci postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.

Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie. Obecnie doradza w postępowaniach upadłościowych (z możliwością zawarcia układu bądź obejmujących likwidację majątku dłużnika) kilku dużych spółek, w tym publicznych. W 2013 r. laureat II miejsca w rankingu „Profesjonaliści Forbesa 2013 – Zawody Zaufania Publicznego” w kategorii radca prawny z woj. małopolskiego.

 

SSR CEZARY ZALEWSKI

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – Zastępca Przewodniczącego X Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych, od 2003 r. prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego–komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych, wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność przepisu ustawy z Konstytucją prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu, obecnie Zastępca Przewodniczącego X Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych, wykładowca na szkoleniach dla sędziów upadłościowych, syndyków, aplikantów sądowych, adwokackich i radcowskich, autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego.

Obecnie wchodzi w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania założeń reformy polskiego prawa upadłościowego.

 

ARTUR ZAWADOWSKI

Partner, Kancelaria Weil

Radca prawny, adwokat (NY), partner w kancelarii Weil. Od 2006 roku kieruje działem bankowości i finansów oraz działem restrukturyzacji warszawskiego biura Weil. Ukończył WPiA UW oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Harvarda. Był doktorantem i prowadził ćwiczenia z prawa handlowego na WPiA UW. Wykładał w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Prowadził oraz doradzał w sprawach restrukturyzacyjnych dotyczących m.in.: PBG S.A., Polimex-Mostostal S.A., PLL LOT S.A., LOT Ground Services Sp. z o.o., WSiP S.A., Lehman Brothers, General Motors, Rafinerii Glimar S.A. (dla JP Morgan), Stilon S.A. (dla Bear Stearns), Bioton S.A., General Motors, Netia S.A., Elektrim S.A., Stalexport S.A., Pozmeat S.A. (dla BRE Bank S.A.). W aktualnym rankingu Chambers – w grupie 2, praktyka restrukturyzacyjna Weil w Warszawie – w grupie 1. Wymieniany jako ekspert w rankingu Expert Guides oraz PLC Which Lawyer?.

 

PIOTR ZIMMERMAN

Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Piotr Zimmerman jest radcą prawnym, założycielem kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. specjalizującej się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. W latach 2007-2009 był doradcą kancelarii Wardyński i Wspólnicy, a od roku 2010 wspólnikiem. W latach 1997-2006 pełnił urząd sędziego. Początkowo orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego we Szczecinie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania nieprocesowego. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale. Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykłada prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, jest autorem „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck w roku 2007.

Obecnie wchodzi w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania założeń reformy polskiego prawa upadłościowego.