KongRes 2015

12 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

Patronat honorowy:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Izba Syndyków, INSOL Europe, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Centrum C-Law.org.

Wśród tematów Kongresu są m.in.:

  • restrukturyzacja sektora górniczego (czy konieczna jest zmiana prawa oprócz projektu prawo restrukturyzacyjne, dlaczego podejście systemowe może być niewystarczające, restrukturyzacja a pomoc publiczna, prawo upadłościowe a związki zawodowe),
  • transgraniczna restrukturyzacja grup spółek (obecne kierunki zmiany rozporządzenia 1346/2000, obecne kierunki rozwoju prawa modelowego (ONZ)),
  • prawo restrukturyzacyjne – stan obecny (zmiany w toku prac legislacyjnych — sprawozdanie ze stanu prac, Centralny Rejestr Upadłości, pozycja (prawa i obowiązki) doradców restrukturyzacyjnych w prawie restrukturyzacyjnym, uprawnienia wierzyciela wobec zagrożonego niewypłacalnością dłużnika w prawie restrukturyzacyjnym, pozycja dłużnika wobec potencjalnych działań wierzyciela),
  • konwersja w układzie – wnioski de lege lata.

Sprawdź, jak rozwijał się KongRes na przestrzeni lat.