Agenda Kongresu

Przeczytaj

Prelegenci

Biogramy

Sprawozdanie

Zapoznaj się

Archiwum

Sprawdź

Fotorelacja z Kongresu

Przejdź do galerii

Streszczenie

Przeczytaj

O IV Polskim Kongresie Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu:

W 2016 roku Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu odbywa się po raz czwarty.

Celem pierwszej edycji było podsumowanie doświadczeń dotyczących pozwów zbiorowych, analiza obowiązujących w Polsce zasad arbitrażu inwestycyjnego w porównaniu z systemem europejskim, oraz otwarcie dyskusji nad efektywnością prowadzonych w Polsce postepowań cywilnych. Ważnym elementem Kongresu była perspektywa kadry zarządzającej spółek i próba sformułowania przez nią postulatów pod adresem prawników procesowych.

Druga edycja to ocena funkcjonowania dotychczasowych regulacji mediacyjnych i arbitrażowych; analiza sukcesów i porażek roku 2013 w zakresie rozwiązywania sporów oraz zagadnienia sporów korporacyjnych.

Dyskusje III Polskiego Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2015, skoncentrowały się wokół trzech generalnych obszarów tematycznych: - Ochrona inwestycji zagranicznych w Polsce i Unii Europejskiej – czy wiatr przemian, wiejący z Brukseli, zmiecie obecny system ochrony wzajemnych inwestycji (BITs) ? - Unijna Dyrektywa ADR a Sprawa Polska. Znaczenie implementowanych zmian dla rozwoju obecnego systemu mediacji i polubownego rozstrzygania sporów cywilnych i konsumenckich. - Czy jesteśmy naprawdę zabezpieczeni przed bezprawiem legislacyjnym i decyzyjnym organów publicznych? Chwila zadumy nad skutecznością regulacji art. 417 i nast. Kodeksu Cywilnego z perspektywy doświadczenia oraz w świetle planowanych najnowszych zmian legislacyjnych.Tegoroczny Kongres obejmie trzy główne tematy:

- Rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną - Online Dispute Resolution
- Mediacja jako dobra praktyka korporacyjna
- Reformy prawa arbitrażowego i mediacji gospodarczej

Maj 0
Maj 0

Galeria zdjęć

Zdjęcia z IV Polskiego Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2016  

  Read more

Prelegenci:

KONTAKT

W razie wszelkich pytań, zapraszamy do kontaktu:
Jadwiga Kozień, Dyrektor Pionu Organizacji Wydarzeń: kozien@allerhand.pl
adw. Kamil Zawicki, Opiekun Merytoryczny Kongresu: zawicki@allerhand.pl

Pl. Sikorskiego 2/7, Kraków

+48 (12) 341 46 48

arbitraz@allerhand.pl