Ład korporacyjny – elementem ładu dokumentacyjnego

Ład korporacyjny – elementem ładu dokumentacyjnego

Ład korporacyjny – elementem ładu dokumentacyjnego Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadr zarządzających w spółkach (przedstawicieli zarządu, dyrektorów działów prawnych, przedstawicieli działów organizacyjnych), prawników ale także wszystkich...
ABC legislacji

ABC legislacji

ABC legislacji Szkolenie skierowane jest do radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, reprezentantów samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz pracowników urzędów samorządowych współuczestniczących w procesie prawodawczym. W trakcie szkolenia...
Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne Kompleksowe szkolenie z zakresu obecnego Prawa Upadłościowego i Naprawczego i planowanych zmian oraz nowo powstałego prawa restrukturyzacyjnego, z uwzględnieniem aspektów praktycznych. Szkolenie obejmuje serię dwudniowych spotkań...
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

1 stycznia tego roku gruntownie zmieniły się przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące funkcjonowania administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). Rozszerzono zadania ABI, wprowadzono wymagania dotyczące ich funkcjonowania w organizacji oraz nakazano...