ABC legislacji

ABC legislacji

ABC legislacji

Szkolenie skierowane jest do radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, reprezentantów samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz pracowników urzędów samorządowych współuczestniczących w procesie prawodawczym.

W trakcie szkolenia Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi regułami wprowadzania, uchylania i zmiany przepisów, z technikami prawodawczymi odnoszącymi się do każdego rodzaju aktu normatywnego oraz z analizą podstawowej, z punktu widzenia działalności prawodawczej, wiedzy językowej i informatycznej.

Data i miejsce

4 kwietnia 2016r.

Pl. Sikorskiego 2/4, KRAKÓW

godz. 9.00 – 17.00

Broszura informacyjna z agendą szkolenia: tutaj

   

Prowadzący

dr Maciej Kłodawski

Adiunkt w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dawniej legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i pracownik Rządowego Centrum Legislacji (Departament Prawny i Orzecznictwa).

Włodzimierz Zając

W latach 1996-2008 pracownik w Kancelarii Sejmu – w tym do maja 2003 r. jako legislator w Biurze Legislacyjnym. Od 2009 r. do maja 2015 r. w Rządowym Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Od 2007 r. prowadzi zajęcia z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym studium zagadnień legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Koszt szkolenia

600 zł netto + VAT
Cena zawiera materiały szkoleniowe, poczęstunek w czasie przerw kawowych i lunchu.

Do ceny należy doliczyć 23% VAT

Wpłaty prosimy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, na należące do
Instytutu Allerhanda konto: 20 2490 0005 0000 4500 3138 4174

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania planowanego szkolenia z przyczyn od siebie
niezależnych.

 

Rejestracja

W celu rejestracji na szkolenie, prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się u dołu strony.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

23 lipca 2016