dr Kinga Bauer

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Allerhanda


Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek European Accounting Association, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ekonomicznych aspektach upadłości przedsiębiorstw. Od 2006 roku prowadzi badania związane z zarządzaniem jednostkami w stanie upadłości oraz możliwościami wykorzystania rachunkowości w postępowaniu upadłościowym. Realizuje projekty badawcze związane z tą tematyką. Autorka ponad czterdziestu publikacji z zakresu rachunkowości i zarządzania, m.in. monografii: Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo – naprawczym przedsiębiorstw (2009). Opiekun naukowy Koła Naukowego Rachunkowości, działającego przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.