Małżeńskie ustroje majątkowe w postępowaniach egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym


Data: 9 stycznia 2018 r. (wtorek), 10:00 – 16:00

Miejsce:  Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, Kraków

Prowadzący: SSA Stanisław Gurgul

Ekspert - wybitny znawca przedmiotu

Przerwy kawowe i lunch

Praktyczny wymiar szkolenia w oparciu o analizę kazusów

Certyfikat – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa

Punkty ORA i OIRP

Przedmiot szkolenia

Po upływie niespełna roku obowiązywania zmienionych przepisów prawa upadłościowego i nowej ustawy restrukturyzacyjnej w praktyce ujawniło się szereg wątpliwości, z których refleksji wymagają zwłaszcza następujące:

 

 • wiadomo, że ogłoszenie upadłości jednego z małżonków powoduje powstanie ex lege ustroju rozdzielności majątkowej (art. 53 § 1 KRO i art. 124 ust. 1 PrUp). Jaki jednak małżeński ustrój majątkowy powstaje wtedy, gdy związek małżeński zawiera osoba będąca już upadłym?
 • jaki jest status mieszkania będącego przedmiotem odrębnej własności lokalu, gdy ogłoszenie upadłości („konsumenckiej”) jednego z małżonków nastąpiło po upływie roku od dnia ustania małżeństwa w wyniku rozwodu, a podział majątku jeszcze nie został przeprowadzony?
 • w jaki sposób dokonuje się w postępowaniu sanacyjnym sprzedaży nieruchomości stanowiącej składnik wspólnego majątku dłużnika i jego małżonka?
 • czy przedmiot powierniczego nabycia rzeczy/prawa (art. 740 i art. 766 KC) wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, a w konsekwencji – w skład masy upadłości, masy układowej lub masy sanacyjnej małżonka, w stosunku do którego ogłoszono upadłość lub otwarto dane postępowanie restrukturyzacyjne?
 • czy przepisy art. 341 i art. 36–39 KRO, wymienione w treści art. 73 ustawy – prawo restrukturyzacyjne, powinny być stosowane „wprost” czy „odpowiednio” w danym postępowaniu restrukturyzacyjnym (dokonywanie czynności zarządu majątkiem wspólnym)?

Program szkolenia

 1. Pojęcia wspólności majątkowej oraz współwłasności w częściach ułamkowych i współwłasności łącznej
 2. Majątek wspólny małżonków
 3. Zarząd majątkiem wspólnym
 4. Status majątku wspólnego w postępowaniu upadłościowym (wierzytelność z tytułu udziału w majątku wspólnym)
 5. Status majątku wspólnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych
 6. Zbycie składników masy sanacyjnej, obejmującej majątek wspólny małżonków
 7. Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej w upadłości i w postępowaniach restrukturyzacyjnych
 8. Umowy majątkowe małżeńskie
 9. Orzeczenie rozwodu lub separacji w toku postępowania restrukturyzacyjnego
 10. Udział dłużnika i jego małżonka w postępowaniach cywilnych i administracyjnych po otwarciu postępowania

Ekspert

SSA Stanisław Gurgul

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku; specjalista z zakresu prawa upadłościowego i układowego; wybitny znawca przedmiotu, doświadczony praktyk; autor m.in.: „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz” (wyd. 9, 2013), „Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz” (2012) oraz licznych artykułów opublikowanych m.in. w „Monitorze Prawniczym” i „Monitorze Prawa Handlowego”.

Cennik

Cena regularna

848,7 zł brutto690 zł netto
 • Przy rejestracji od 21 grudnia 2017r.
Rejestracja