DR Marcin Kubiczek

Kancelaria MARCIN KUBICZEK


Doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, biegły sądowy na listach prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych w Katowicach, Gliwicach oraz w Opolu, biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kurator sądowy w sprawach gospodarczych; wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie.

Ekspert w zakresie ekonomicznej interpretacji prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego, karnego, karnego skarbowego, bankowości, finansów, rachunkowości bilansowej, menedżerskiej oraz zarządzania kryzysowego.

Jako biegły sądowy opiniuje m.in. w sprawach z zakresu: wyceny przedsiębiorstw, ogłoszenia upadłości (w tym ocena zdolności finansowej dłużnika do poniesienia kosztów postępowania upadłościowego), odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego na gruncie prawa cywilnego, karnego i karnego skarbowego, a także w sprawach z zakresu szacowania wartości szkody wierzycieli w postępowaniach z art. 299 KSH, również w kontekście art. 373 PU. Czynnie wykonuje zawód syndyka, nadzorcy sądowego i doradcy restrukturyzacyjnego.

Prowadzi również działalność doradczą w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym z wykorzystaniem narzędzi prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Doradza zarządom spółek giełdowych w zakresie zarządzania kryzysowego.