r.pr. Bartosz Sierakowski

Zimmerman i Wspólnicy sp.k.


Jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada również licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brał również udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości. W Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. kieruje pracami zespołu ds. postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.

Bartosz Sierakowski prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak również prawnych aspektów reprywatyzacji. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor komentarza praktycznego do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (komentarz wydawany cyklicznie przez DGP – Firma i Prawo), współautor publikacji „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym” (Warszawa 2016).