mec. Piotr Zimmerman

Zimmerman i Wspólnicy


Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Interesuje się prawem konstytucyjnym i wpływem konstytucji na zakres uprawnień podmiotowych, realizowanych w postępowaniu sądowym. Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykłada prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem czterech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.