Pakiet regulacyjny MiFID2 / MiFIR ​​– ​ nadchodzące zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i metody ich implementacji


Data: 23 – 24 listopada 2017 (czwartek, piątek)

Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Implementacja krok po kroku - jak spełnić wymogi organów nadzoru

Wysokiej klasy eksperci

Dogodna lokalizacja oraz dojazd – szkolenie przeprowadzane w centrum Warszawy

Punkty ORA i OIRP

Przydatne materiały szkoleniowe - pomoc we wdrożeniu przepisów

Przerwy kawowe i lunch

Program szkolenia – pobierz w wersji PDF

Pakiet regulacyjny MiFID2/MiFIR – na który składają się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 roku („MiFID2″) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 roku („MiFIR”) wraz z uzupełniającymi je aktami delegowanymi oraz wykonawczymi – będzie stosowany w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej (co do zasady) już od 3 stycznia 2018 roku.

Głównymi celami wdrażanej Dyrektywy MiFID2 (wraz z uzupełniającymi ją rozporządzeniem MiFIR i pozostałymi regulacjami – unijnymi jak i krajowymi) są: zwiększenie poziomu przejrzystości, zapewnienie lepszej ochrony i wzrost poziomu zaufania inwestorów, rozwiązanie problemu tzw. obszarów nieregulowanych oraz zapewnienie organom nadzoru odpowiednich uprawnień do wykonywania ich zadań.

Aktualnie opracowywana nowa polska ustawa implementująca MiFID2 znacząco zmieni rynek doradztwa inwestycyjnego oraz obrotu instrumentami finansowymi wprowadzając szereg zmian (głównie oznaczających rozszerzenie zakresu definicji instrumentów finansowych oraz instytucji finansowych podlegających ścisłym regulacjom, a także nowe obowiązki dla podmiotów profesjonalnie działających na rynkach finansowych), począwszy od modyfikacji struktury rynków i obowiązków związanych z oferowaniem klientom produktów inwestycyjnych, dodatkowych wymogów informacyjnych i pewnych ograniczeń związanych z doradztwem na rzecz klientów, a skończywszy na rozszerzonych obowiązkach informacyjnych lub sprawozdawczych oraz zwiększonej roli krajowych i unijnych organów nadzorujących rynek kapitałowy.

Celem szkolenia jest syntetyczne przedstawienie Uczestnikom nowych przepisów (unijnych oraz krajowych) z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, działalności firm inwestycyjnych, zwiększonej ochrony inwestora oraz kwestii raportowo-sprawozdawczych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków, jakie z nich wynikają dla podmiotów działających na rynku kapitałowym, a przede wszystkim – przekazanie Uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy, jak te nowe lub zmienione regulacje należy prawidłowo stosować w praktyce.

Prelegenci

Cennik – pobierz w wersji PDF

Cena regularna

netto1749 zł
  • 2151, 27 zł brutto

Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji przysługuje dodatkowo 10% zniżki

Rejestracja