sędzia Gizela Jamróz

Sąd Rejonowy w Gliwicach


Sędzia Wydziału XII Gospodarczego  Sądu Rejonowego w Gliwicach, zajmująca się problematyka prawa upadłościowego od kilkunastu lat.  Zajmowała się prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu prawa spółek  i prawa upadłościowego i naprawczego  na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła studium podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współautorka praktycznych  komentarzy z zakresu postępowania cywilnego i prawa handlowego.  Autorka publikacji „Spółka jawna w postępowaniu upadłościowym”. Wykładowca na szkoleniach dla syndyków i radców prawnych.