sędzia dr Paweł Janda

Sąd Rejonowy w Rzeszowie


Ukończył w 1997 studia prawnicze na Wydziale Prawa Filii UMCS w Rzeszowie. W 2000 po ukończeniu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego zaczął orzekać w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W 2003 uzyskał nominację na stanowisko sędziego sądu rejonowego. W 2010 powierzono mu funkcję prezesa rzeszowskiego Sądu Rejonowego. W 2011 został adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2011 – 2015 członek Trybunału Stanu.