Warsztaty Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego


Data: 28 czerwca 2018 r. (czwartek), 10:30 – 15:30

Miejsce: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie (ul. K. Hoffmanowej 8)

Prowadzący: SSR dr Paweł Janda, r.pr. Bartosz Opaliński

Eksperci - wybitni znawcy przedmiotu

Przydatne materiały szkoleniowe

Szkolenie certyfikowane

Punkty ORA i OIRP

Założenia szkolenia

Serdecznie zapraszamy praktyków profesjonalnie zajmujących się upadłością i restrukturyzacją do udziału w Warsztatach Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, które odbędą się 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez SSR dr. Pawła Jandę, kierownika sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, oraz r.pr. Bartosza Opalskiego, dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

W trakcie warsztatów prezentowane problemy zostaną omawiane z uwzględnieniem interesów zarówno wierzycieli jak i dłużników. Obok prezentacji wykładni przepisów dokonywanych przez komentatorów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego, baczną uwagę poświęcimy orzecznictwu Sądów Upadłościowych i Sądów Restrukturyzacyjnych. Ujęcie zagadnień stanowić będzie praktyczną pomoc dla osób i podmiotów uczestniczących bezpośrednio w postępowaniach dotyczących niewypłacalnego dłużnika.

Szkolenie skierowane jest do prawników świadczących usługi przedsiębiorcom, konsumentom, jednostkom budżetowych i samorządowym, których interesy uwzględniane są w postępowaniu upadłościowym i postępowaniu restrukturyzacyjnym. Niewątpliwie szczególnie zainteresowanymi będą także doradcy restrukturyzacyjni pełniący funkcję syndyków, nadzorców oraz zarządców.

Program szkolenia

1. Odpowiedzialność cywilna i karno – skarbowa Syndyka – Studium przypadku

2. Status wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
a) zgłoszenie wierzytelności
b) ustalenie wierzytelności na liście
c) wierzytelność z tytułu rękojmi i gwarancji
d) wierzytelność warunkowa, alimentacyjna, pracownicza, zabezpieczona rzeczowo, powiernicza itp.
e) lista wierzytelności
f) sprzeciw do listy, zmiana i uzupełnienie listy wierzytelności
g) spis wierzytelności
h) wierzytelność sporna
i) wierzytelność objęta układem
j) głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Eksperci

SSR dr Paweł Janda

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sędzia oraz kierownik sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Rzeszowie; doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Przewodniczący Prezydium Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, autor Komentarza do Prawa Upadłościowego.

r.pr. Bartosz Opaliński

Radca prawny. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Filia w Rzeszowie na Wydziale Prawa i Administracji.

Zawód radcy prawnego wykonuje, jako wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Opaliński Pieczonka s.c. z siedzibą w Rzeszowie. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców i klientów indywidualnych w sprawach gospodarczych, cywilnych, pracy, rodzinnych i opiekuńczych, a także karnych. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Trener etyki radców prawnych, prowadzi szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich. Wieloletni członek komisji egzaminacyjnych ds. egzaminu radcowskiego z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

Cennik

Rejestracja