Nadchodzące zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustaw pokrewnych oraz istotne zmiany w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego.


Data: 25 maja 2018 r. (piątek), 10:00 – 13:15
Miejsce: Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, Kraków
Prowadzący: SSR Witold Olech

Ekspert - doświadczony praktyk

Praktyczny wymiar szkolenia w oparciu o case study

Dogodna lokalizacja oraz dojazd – szkolenie przeprowadzane w centrum Krakowa

Punkty ORA i OIRP

Certyfikat – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa

Niewielkie grupy szkoleniowe - nacisk na aktywny udział uczestników

Adresaci szkolenia

 • Radcowie prawni i adwokaci prowadzący obsługę prawną przedsiębiorców
 • Osoby zajmujące się szeroko rozumianą obsługą prawną i księgową przedsiębiorców
 • Sędziowie, referendarze wydziałów rejestrowych
 • Asystenci wydziałów gospodarczych

Program szkolenia

 1. Postępowania przed sądem rejestrowym – elektronizacja postępowania
  – nowa forma prowadzenia akt rejestrowych – zasady przechowywania i udostępniania akt rejestrowych
  – postępowanie rejestrowe dotyczące przedsiębiorców
  – postępowanie rejestrowe dotyczące rejestru stowarzyszeń oraz Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  – nowe obowiązki podmiotów w toku postępowania rejestrowego
  – nowości w zakresie „postępowania przymuszającego” – art. 24 ustawy o KRS
 2. Postępowanie rejestrowe – pojęcie, zmiana pojęcia „postępowania rejestrowego”. Przyczyny i skutki procesowe zmian
 3. Repozytorium dokumentów finansowych – zmiany zasad zgłaszania tych dokumentów
 4. Repozytorium aktów notarialnych
 5. Automatyzacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 6. System Integracji Rejestrów – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r.w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017
 7. Nowe obowiązki Centralnej Informacji KRS
 8. Kurator
  – kurator materialnoprawny – zmiana Kodeksu Cywilnego
  – kurator procesowy – zmiana Kodeksu postępowania cywilnego

Ekspert

SSR Witold Olech

 

Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Zastępca Przewodniczącego XII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
Od 2007 r. Sędzia sekcji restrukturyzacyjnej ( dawniej upadłościowej i naprawczej ) V Wydziału Gospodarczego. Od 2012 r Sędzia V Wydziału Gospodarczego w sprawach procesowych. Od 2010 r wykładowca z przedmiotu Kodeks Spółek Handlowych w OIRP w Rzeszowie dla aplikantów radcowskich oraz kilkukrotnie dla radców prawnych. W okresie lipiec 2016 – styczeń 2017 delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości do prac nad ustawą z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o KRS i niektórych innych ustaw.

 

Cennik

Rejestracja