Interes instytucji finansowych a odzyskanie należności – wierzyciel
w Upadłości Konsumenckiej


Data: 26 – 27 października 2017 (czwartek, piątek)

Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Certyfikat – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa

Wysokiej klasy eksperci

Dogodna lokalizacja oraz dojazd – szkolenie przeprowadzane w centrum Warszawy

Punkty ORA i OIRP

Przydatne materiały szkoleniowe

Przerwy kawowe i lunch

Program szkolenia – pobierz w wersji PDF

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe dotycząca osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. konsumentów) weszła w życie w dniu 31 grudnia 2014 r.
W wyniku wejścia w życie tej nowelizacji dostęp do upadłości konsumenckiej, a w konsekwencji do oddłużenia, został znacząco zliberalizowany. W czasie obowiązywania wcześniejszych przepisów udało się w okresie 6 lat ogłosić w skali całego kraju jedynie 120 upadłości konsumenckich (przy skuteczności wniosków na poziomie 4,37%). Na gruncie nowych przepisów ogłoszono już co najmniej 8.000 upadłości konsumenckich.
Celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań, które dłużnik nie ma możliwości spłacić. Umorzenie zobowiązań następuje niezależnie od woli wierzyciela.

Upadłość dłużnika-konsumenta, z oczywistych względów, nie leży w interesie wierzyciela. Upadłość konsumencka może doprowadzić do umorzenia tych długów, których konsument nie ma możliwości spłacić, realnie pogarszając sytuację wierzyciela. Wierzyciel może jednak wpływać na wynik konsumenckiego postępowania upadłościowego, wykorzystując zakres przysługujących mu uprawnień.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o upadłości konsumenckiej z punktu widzenia instytucji finansowej. W czasie szkolenia przekazane zostaną praktyczne informacje na temat sposobów obrony banku przed skutkami upadłości konsumenckiej, a także uprawnień, z których wierzyciele mogą skorzystać w konsumenckim postępowaniu upadłościowym, w szczególności w kontekście zabezpieczenia hipotecznego.

 

Prelegenci

Cennik – pobierz w wersji PDF

Cena regularna

netto1560 zł
  • 1918,8 zł brutto

Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji przysługuje dodatkowo 10% zniżki

Rejestracja